vBKM - Bliżej Celu
Zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji KPK. Ogłoszenie 12/2019 - Wersja do druku

+- vBKM - Bliżej Celu (http://vbkm.pl)
+-- Dział: Sprawy dotyczące forum (http://vbkm.pl/Forum-sprawy-dotyczace-forum_1)
+--- Dział: Ogłoszenia (http://vbkm.pl/Forum-ogloszenia_4)
+--- Wątek: Zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji KPK. Ogłoszenie 12/2019 (/Watek-zako%C5%84czenie-pierwszego-etapu-restrukturyzacji-kpk-ogloszenie-12-2019_3641)Zakończenie pierwszego etapu restrukturyzacji KPK. Ogłoszenie 12/2019 - Marec - 12-03-2019

Z dniem dzisiejszym zakończony jest pierwszy etap restrukturyzacji KPK, a co za tym idzie.
  • Prezes Główny przestaje sprawować tymczasowe stanowisko Prezesa KPK.
  • Prezesem KPK zostaje ponownie @Pabu.
  • Rozpoczyna się drugi etap restrukturyzacji KPK. Podczas niego zostaną wprowadzone i zweryfikowane zmiany, które zostały opracowane podczas etapu pierwszego.
  • Drugi etap restrukturyzacji będzie nadzorowany przez Prezesa Głównego.

Z poważaniem,
Prezes Główny